رد کردن پیوندها
دوره مربی آب‌های آزاد - Open Water Instructor

معرفی کامل

دوره مربی آب‌های آزادOpen Water Instructor

از امروز به یک مربی با شورو هیجان اسکوبا تبدیل شوید. برای شرکت در دوره آموزشی مربی 3 مرحله‌ای SSI باید یک Divemasterباشید. این دوره آموزش غواصی با دوره آموزشی دستیار مربی شروع می‌شود. پس از اتمام موفقیت آمیز دوره آموزشی مربی، شما به عنوان یک واجد شرایط برای این دوره شناخته می‌شوید. در این برنامه آموزشی شما به طور مستقل موارد کلیدی SSI، هوای غنی شده نایتروکس و راهنمای غواصی را آموزش خواهید داد. این دوره برای کسانی که می‌خواهند زمان بیشتری را برای یادگیری و کسب تجربه‌های آموزشی ارزشمند بدست آورند بسیار مناسب می‌باشد. آموزش سه مرحله‌ای شامل: کمک مربی، دوره آموزشی مربی و ارزیابی مربی می‌باشد.

دوره مربی آب‌های آزاد - Open Water Instructor
معرفی کامل

دوره مربی آب‌های آزادOpen Water Instructor

از امروز به یک مربی با شورو هیجان اسکوبا تبدیل شوید. برای شرکت در دوره آموزشی مربی 3 مرحله‌ای SSI باید یک Divemasterباشید. این دوره آموزشی با دوره آموزشی دستیار مربی شروع می‌شود. پس از اتمام موفقیت آمیز دوره آموزشی مربی، شما به عنوان یک واجد شرایط برای این دوره شناخته می‌شوید. در این برنامه آموزشی شما به طور مستقل موارد کلیدی SSI، هوای غنی شده نایتروکس و راهنمای غواصی را آموزش خواهید داد. این دوره برای کسانی که می‌خواهند زمان بیشتری را برای یادگیری و کسب تجربه‌های آموزشی ارزشمند بدست آورند بسیار مناسب می‌باشد. آموزش سه مرحله‌ای شامل: کمک مربی، دوره آموزشی مربی و ارزیابی مربی می‌باشد.

سیستم SSI

مشخصات دوره

استاد رستگار از مدرسه غواصی آپام

مدرس دوره

کسب مشاوره رایگان و اطلاع از زمان دوره‌های آموزشی