رد کردن پیوندها
دوره غواصی ماجراجویی پیشرفته - Advanced Adventurer

معرفی کامل

دوره غواصی ماجراجویی پیشرفتهAdvanced Adventurer

اگر برای انتخاب دوره تخصصی غواصی خود دچار سردرگمی و ابهام هستید، به دوره پیشرفته ما بپیوندید! این دوره یک تجربه بسیار خوب برای آموزش پیشرفته غواصی می‌باشد و برای شما دنیایی از ماجراجویی‌های غواصی را به همراه خواهد داشت. در طول این دوره شما چند تخصص مختلف را امتحان خواهید کرد، یک جلسه توجیهی جامع با مربی خود خواهید داشت، همچنین یک آموزش غواصی در آب‌های آزاد نیز خواهید داشت. برنامه آموزش غواصی تخصصی چیده شده در این دوره تجارب زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت.

دوره غواصی ماجراجویی پیشرفته - Advanced Adventurer
معرفی کامل

دوره غواصی ماجراجویی پیشرفتهAdvanced Adventurer

اگر برای انتخاب دوره تخصصی غواصی خود دچار سردرگمی و ابهام هستید، به دوره پیشرفته ما بپیوندید! این دوره یک تجربه بسیار خوب برای آموزش پیشرفته غواصی می‌باشد و برای شما دنیایی از ماجراجویی‌های غواصی را به همراه خواهد داشت. در طول این دوره شما چند تخصص مختلف را امتحان خواهید کرد، یک جلسه توجیهی جامع با مربی خود خواهید داشت، همچنین یک آموزش غواصی در آب‌های آزاد نیز خواهید داشت. برنامه غواصی تخصصی چیده شده در این دوره تجارب زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت.

سیستم SSI

مشخصات دوره

استاد رستگار از مدرسه غواصی آپام

مدرس دوره

کسب مشاوره رایگان و اطلاع از زمان دوره‌های آموزشی